Økonomi og næringsliv i USA

Økonomi og næringsliv i USA

USA er ikke bare et av verdens største land (tredje størst målt etter innbyggertall), men landet med de mange delstatene er også verdens største økonomi. Ifølge estimater skal USAs bruttonasjonalprodukt være på hele 14,7 milliarder dollar, noe som setter landet i en ledende posisjon i verdensmarkedet. Den positive økonomien begynte allerede under industrilaseringen av landet på slutten av 1800-tallet, og selv om utviklingen noen ganger har bremset opp, så har det stort sett vært gode tider i USA de siste århundrene.

USAs økonomi i dag

Som verdens største økonomi så kan man umulig si annet enn at den økonomiske situasjonen i USA er bra, selv om man ofte kan lese annet i media. Den positive veksten i landets økonomi begynte med landets kolonisering, som bidro til store inntekter for landet. Snittlønnen for en amerikansk husholdning lå for noen år siden på i overkant av 43 000 dollar, som tilsvarer nesten 350 000 norske kroner med dagens kronekurs. I tillegg kan man se at bruttonasjonalproduktet per innbygger også er blant de høyeste i verden, som gir høyere inntekt enn de fleste velutviklede land i Europa. På en annen side så er inntekten veldig mye skjevere fordelt i USA enn hva den er på vårt eget kontinent.

Næringslivet i USA

U.S-economy-United-States-economy-in-the-worldUSA er et land som gjør «alt selv», og som i utgangspunktet klarer seg godt uten import. Men det har skjedd mye i næringslivet også her bare de siste årene. Etter andre verdenskrig drev så mye som 20 prosent av befolkningen med jordbruk, mens tallet i dag er tilsvarende under 1 prosent. Dette skyldes at selv om gårdene blir færre, så blir de dobbelt så store. USA har også stor produksjon av skogbruk og fiske, men dette utgjør kun små deler av landets økonomi og inntekter. Når det kommer til bergverk og råstoffer, så er USA langt større på akkurat dette området.

For USA er den største produsenten i verden av en rekke ulike råstoffer, inkludert kull, svovel, kobber og mer til. Faktisk så produserer statene nesten en femtedel av alt kull i verden, og følgelig er dette en viktig eksportkilde. Også olje er en viktig del av næringslivet i USA. På dette punktet så produserer landet nesten 10 prosent av den totale verdensproduksjonen, men importerer allikevel store mengder råolje.

USA er for øvrig et industriland som produserer nærmest alt man kan tenke seg. Landet har dog opplevd dårligere perioder i moderne tid her, for eksempel i bilindustrien der USA nå kun produserer under 20 prosent av verdens kjøretøyer. Tilsvarende var dette tallet i etterkrigstiden på over 75 prosent. Servicesektoren i USA er uansett en av de viktigste sektorene økonomisk sett, da over tre fjerdedeler av befolkningen jobber innenfor dette.

Turismen vokser frem

Også turister på besøk i USA er en viktig inntektskilde for landet. Faktisk så havner USA på andreplass over verdens største turistdestinasjoner, der de kun blir forbigått av Frankrike. Landet havner øverst på listen over land som tjener mest per turist – ofte forklart med at turister som besøker USA gjerne blir der for en lengre periode. I hele 29 av landets 50 stater er turisme den største inntektskilden. Nesten 10 millioner mennesker har sine arbeidsplasser takket være turismen, der Time Square i New York er den aller mest besøkte attraksjonen i landet. Hit kommer over 35 millioner besøkende hvert eneste år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *